ביטול רכישה/החלפה

מכיוון שמוצרי תאיר הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח, על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות, אזי אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר התחלת ביצועה. ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק אם טרם התחילה תאיר בביצועה.

יובהר כי תחילת ייצור ההזמנה הנו יממה (24 שעות) לאחר ביצוע ההזמנה ואישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי.

בקשה לביטול לאחר הזמנה יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב בלבד לתאיר, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת, אלא אם נמסר ללקוח אחרת.

תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

ביטול עקב פגם

בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, תאיר תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.

יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב לייצור בפועל.

החזר כספי

תאיר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ותאיר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי תאיר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

בהינתן כי המשתמש מבקש להחליף/לבטל מוצר אשר הוזמן כמוצר הקיים במלאי (ציורים מקוריים בלבד), ואשר לא בוצעה כל התאמה למשתמש, תאיר תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.

יודגש כי מאחר שכל המוצרים מיוצרים בהזמנה מיוחדת על פי הפרמטרים שנמסרו, אזי לא ניתן לבטל הזמנה של פריט אשר הוזמן בהזמנה מיוחדת או שיוצרו במיוחד עבור המשתמש וכן מוצרים שלא ניתן לארוז אותם מחדש בהתאם לאריזתם המקורית.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד ו/או עקב כל הפרה אחרת של התקנון בידי תאיר, יחולו ההוראות הבאות:

במקרה שייצור המוצר לא התחיל, אזי תאיר תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.

תאיר רשאית לבטל עסקה ולהשיב ללקוח את כספו במקרה בו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

יודגש כי הזמנה של פריט אשר בוצע בהזמנה מיוחדת אינה ניתנת לביטול במידה והחל תהליך הייצור.

הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו עידכונים על כל המתרחש בסטודיו.
10% הנחה לכל רכישה באתר בהצטרפות למועדון הלקוחות.

×
דילוג לתוכן